Integracja sensoryczna- suchy basen

20170609_114732 20170609_114810 20170609_114812

Suchy basen daje możliwość fascynującej stymulacji bazowej: dzieci mogą się tam kąpać lub chować przedmioty. Doskonalą swoje umiejętności percepcji dotykowej i wizualnej, motorykę dużą i małą.

Przede wszystkim daje też wielka frajdę 🙂

Integracja sensoryczna- huśtajmy się!

20171002_124016 20171002_124025

Ugruntowany schemat własnego ciała to warunek ożywionej zabawy i trwałych efektów nauki.

Huśtawki, hamaki i bujaki ułatwia stymulację układu proprioceptycznego, przedsionkowego i wzrokowego. Dotyk, odczuwanie, wzrok, słuch, węch i smak nabierają swojego prawdziwego znaczenia dopiero łącznie z doświadczeniami położenia w przestrzeni i informują o rozmiarach, kształtach, temperaturze i właściwościach obiektów. Do stymulacji tych doświadczeń nadają się wszelkie materiały służące doświadczeniom całego ciała.

EEG

Elektroencefalografia (elektroencefalogram, EEG) to badanie, którego celem jest ocena bioelektrycznej czynności mózgu, a co za tym idzie – stanu czynnościowego ośrodkowego układu nerwowego. Elektroencefalogram jest pomocny w diagnostyce wielu chorób układu nerwowego, zwłaszcza padaczki. EEG wykorzystuje fakt, że komórki mózgowe komunikują się ze sobą przy pomocy impulsów elektrycznych o niewielkim napięciu i natężeniu. Jego celem jest bowiem ocena, czy proces ten zachodzi prawidłowo.

Na głowę dziecka zostaje nałożona specjalna czapeczka, w której zostają wprowadzone 24 elektrody (dla lepszego przewodnictwa elektrycznego powierzchnię elektrod pokrywa się specjalnym żelem lub pastą przewodzącą). Ich zadaniem jest rejestracja prądów czynnościowych wytwarzanych przez komórki nerwowe (neurony) mózgu i przekazanie tych sygnałów do elektroencefalografu, który przetwarza je na serię linii falistych. To z nich tworzy się obraz fal mózgowych.

Badanie trwa kilkadziesiąt minut. W tym czasie dziecko powinno być senne, zasnać, spać – w tym czasie przeprowadzana jest fotostymulacja, po czym po pewnym czasie się wybudzić. Wszystkie te etapy sa rejestrowane. Opisem i interpretacją zapisu eeg zajmuje się lekarz neurolog.

Przygotowanie do badania to wyzwanie. Trzeba malucha wcześniej wybudzić, trochę zmęczyć, przetrzymać by nie zasnął do wyznaczonej godziny badania. A potem, po założeniu czapeczki na głowę bardzo już marudnego dziecka, kiedy emocje i rodzica i dziecka się20170902_160230 photo0(22) photo0(24)gają zenitu pada magiczne „żeby zasnęła”. Ooooo tak…

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

20170330_170444ul. Kasprzaka 17. Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży.

Gdyby zliczyć wszystkie tygodnie tu spędzone można by śmiało powiedzieć, że to miejsce, które Agatka traktuje trochę jak drugi dom. Sam fakt, że po wejściu do Kliniki Neurologii Agatka uśmiecha się, poznaje znajome twarze i miejsca, mówi sam za siebie.

W Klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, zwłaszcza lekoopornej, zaburzeń neurorozwojowych u dzieci; a także prowadzone są badania genetyczne uogólnionych padaczek idiopatycznych. Celem tych badań jest stworzenie zasad kompleksowej diagnostyki, leczenia, a także poradnictwa genetycznego w padaczkach uwarunkowanych genetycznie.

To tutaj zdiagnozowano naszą Królewnę.

Agatka miała przeprowadzoną szeroką diagnostykę. Dzięki akcji „Biegnę dla Agaty” w czasie 9 Bytomskiego Półmaratonu i pozyskanym w ten sposób środkom możliwe było wykonanie nierefundowanych przez NFZ badań genetycznych, w tym tzw. panelu padaczkowego oraz badania WES. Na ich podstawie rozpoznano u Agatki encefalopatię padaczkową w przebiegu mutacji w genie KCNQ2. Kierując się danymi z piśmiennictwa oraz szerokim doświadczeniem klinicznym rozpoczęto modyfikację leczenia, dostosowując je do wykrytej mutacji. Na potencjaalne efekty musimy jednak jeszcze trochę poczekać.