ZBIÓRKA PUBLICZNA Nr 308/2016/2474/OR Ogłoszenie po zakończeniu zbiórki publicznej

Informujemy o zakończeniu zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko z siedzibą: Stawnica 33A, 77-400 Złotów, na mocy decyzji MAiC zezwalającej na organizację zbiórki- Decyzja Nr 2016/2474/OR z dn. 03.07.2016.

Na podstawie zezwolenia Nr 308/2016/2474/OR wydanego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko przeprowadzono w dniach 06-12.04.2018 na terenie Filii Miejskiego Domu Kultury w Kozłowej Górze, ul. Tarnogórska 49, w Piekarach Śląskich zbiórkę publiczną na rzecz leczenia i rehabilitacji Agaty Szczepańskiej.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 8500zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) z uwzględnieniem formy zbiórki skarbona stacjonarna.

Cała suma zebranych ofiar pieniężnych została wpłacona na poniżej podany numer konta bankowego:

Fundacja Słoneczko
Stawnica 33A, 77-400 Złotów
21 89 44 0003 0000 2088 2000 0070
Tytułem: 730/S, Szczepańska Agata – zbiórka publiczna Nr 308/2016/2474/OR

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!