Integracja sensoryczna- huśtajmy się!

20171002_124016 20171002_124025

Ugruntowany schemat własnego ciała to warunek ożywionej zabawy i trwałych efektów nauki.

Huśtawki, hamaki i bujaki ułatwia stymulację układu proprioceptycznego, przedsionkowego i wzrokowego. Dotyk, odczuwanie, wzrok, słuch, węch i smak nabierają swojego prawdziwego znaczenia dopiero łącznie z doświadczeniami położenia w przestrzeni i informują o rozmiarach, kształtach, temperaturze i właściwościach obiektów. Do stymulacji tych doświadczeń nadają się wszelkie materiały służące doświadczeniom całego ciała.